Böndernas makt

Under 1700-talet inträffade något som vi i dag kallar för frihetstiden. Frihetstiden tog sin början när den svenske kungen Karl XII dog år 1718 och den fick sitt slut vid Gustav III:s statskupp år 1772. Under denna tid kom Sverige att närma sig ett demokratiskt samhälle, kanske främst på grund av att den dåvarande regentens inflytande inte var så stort. Böndernas makt ökade och de fyra stånden närmade sig varandra rent politiskt. Vid Gustav III:s statskupp 1772 ökade återigen kungen och adelns inflytande, men ändå hade ett frö till dagens demokratiska samhälle såtts.

 

Nedan kan ni ta del av ett digitalt bildspelt vilket närmare behandlar böndernas ökade inflytande och makt.

 


Diskussionsfrågor:
Trots att böndernas makt ökade under 1700-talet var de ändå underordnade. Varför tror du att det var så?

På 1700-talet var 80-90% av befolkningen bönder. Hur stor del av Sveriges befolkning är bönder idag?


Referenser:

Christensson, Jakob (red.) (2006). Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden. Lund: Signum

20100121. Föreläsning  ” Sverige under 1700-talet Del 2” av Kerstin Kohlback vid Institutionen för Pedagogik vid Högskolan i Borås.


RSS 2.0