Folkdans

Ett annat vanligt inslag på landsbygden kopplat till folkmusiken var sång- och danslekar men likväl skål- och dryckesvisor vid festliga tillfällen.

Exempel på folkdans


Diskussionsfrågor:
När dansar vi folkdans idag?

Testa att i klassen dansa en folkdans från 1700-talet!


 

Referens:

Christensson, Jakob (red.) (2006). Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden. Lund: Signum

 


Folkmusik

Den musik som under 1700-talet främst dominerade bland bönderna var visor och folkmusik. Folkmusiken var såpass vid att den är svår att beskriva, dock syftar man oftast på den gamla allmogekulturen. Folkmusiken innebär både intrumental och vokal musik. Till folkmusiken kopplar man också militärmusiken samt skolgossarna som ofta sjöng under sockenvandringar. Några kända instrument under denna tiden var fiol, altfiol, klarinett, säckpipa och nyckelharpan. På landsbygden hade spelmännen en central roll och de spelade och sjöng oftast på bröllop, dop och fester.


Säckpipa


Nyckelharpa

 

Det som framförallt skilde folkmusikerna från de skolade musikerna var hur de utförde sitt musikstycke. Folkmusikerna spelade på äldre spelsätt och höll sin fiol mot bröstet. En skolad musiker höll sin fiol under hakan samt hade ett mer modernt spelsätt.

Referenser:

Christensson, Jakob (red.) (2006). Signums svenska kulturhistoria. Frihetstiden. Lund: Signum


RSS 2.0