Jonas Alströmer

Källa


Jonas Alströmer föddes den 7 januari 1685 i Alingsås och dog 1761. Hans föräldrar, Tore Carlsson och Annika Gislesdotter var borgare i staden.

Jonas Alströmer är i övriga landet idag mest känd för att han försökte lära svenska folket att äta potatis. 1724 anlade han den första svenska potatisodlingen för matbruk på sina ägor i Alingsås och potatisen kallades i bygden för "nolor". Alströmer spred kunskap om potatis och potatisodling både med hjälp av en bok och genom att fördela små mängder potatis till olika ståndspersonerpå landsbygden i Sverige. Även om vi främst förknippar Jonas Alströmer med potatis, var hans ambition från början att göra Alingsås till ett hantverks- och manufakturcentrum. Jonas Alströmer smugglade även med sig vävmaskin och stickmaskin hem till Sverige sent under 1700-talet och försökte introducera textila förbättringar. Dessutom hade han ett antal mindre exotiska verksamheter och bedrev bla. tobaksodling.


Diskussionsfrågor:

Vilken betydelse tror du att potatisen fick för de Svenska bönderna och det Svenska samhället?

 


Referenser:
Alingsås kommun


RSS 2.0