Vilka är vi?

Vi är fem studenter vid Högskolan i Borås som läser till lärare F-5 med inriktning på kultur, kommunikation och media. Som en del i ett historieprojekt valde vi att skapa en blogg kring det kulturella och sociala livet på 1700-talet. Vi vill visa på skillnaderna mellan dåtidens olika samhällsklasser och genom diskussionsfrågor få eleverna att problematisera och reflektera över dåtidens, nutidens såväl som framtidens samhällsklasser. I kursplanen för historia finns det angivet att eleverna ska lära sig om historien för att förstå varför samhället ser ut som det gör idag. Genom att förstå historien kan eleverna förstå nutid och framtid, vilket skapar ett historiemedvetande. Det är viktigt att eleverna förstår det historiska arvet för att inse att de själva är en del av det.

Vi valde att skapa en blogg om 1700-talets kultur och vardag därför att bloggen idag är en växande digital kommunikationsform. Vi tror också att bloggen är ett kommunikationsmedel som ligger eleverna nära till hands och i vissa fall kan intressera dem mer än rent traditionella läromedel. Genom en sådan nytänkande arbetsform ser vi möjligheter till ett lustfyllt lärande hos eleverna. Vi vill att vår blogg ska vara ett användningsområde där eleverna själva söker kunskap och har därför delat in bloggen i fyra olika delar (adel, präster, borgare och bönder) vilka belyser de kulturella och sociala skillnaderna mellan dåtidens olika samhällsklasser.

Genom att använda oss av vår blogg i undervisningen vill vi även visa på möjligheterna för eleverna att själva publicera olika typer av bloggar. Dessa kan man då lösenordsskydda för att säkerställa sekretessen. Vi anser att vi med detta på ett tydligt sätt kan synliggöra det kritiska tänkandet eftersom eleverna då får en bild av i vilket syfte och av vem texter publiceras. Denna kunskap kan sedan appliceras på andra läromedel. Bloggen möjliggör även en ökad kompetens beträffande språkliga såväl som digitala färdigheter. Vi tror även att bloggen är ett verktyg där processen synliggörs lika mycket som resultatet, vilket är något som läroplanen eftersträvar.


En blogg av Malin Carlsson, Hanna Vendel, Emma Nilsson, Emily Petrone och Terese vid Institutionen för Pedagogik vid Högskolan i Borås vt 2010.

Kommentarer
Postat av: Jennie

Tycker att ni ska fortsätta med den här bloggen sen..

2010-02-02 @ 15:27:46

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0