Vilka var borgare?

Borgare kallades de som ägnade sig åt hantverk och handel och som ägde en del i en stad, ett så kallat burskap. De utgjorde 2 procent av befolkningen. Borgarna kunde till exempel vara företagsägare, köpmän, advokater, präster, ämbetsmän, läkare samt personer som levde på sin utbildning. Borgarna var tvungna att betala skatt till staden och delta i brandskydd, nattvakt och försvar. De hade också skyldighet att göra krigstjänst åt kungamakten.


Diskussionsfrågor:
Varför tror du att det skrivs så mycket om borgarna trots att de bara utgjorde 2% av Sveriges befolkning?

Om det skulle finnas borgare idag, vilka skulle då kallas för borgare?


Referenser:
Historiska museét
Populärhistoria


RSS 2.0